Ett vattensäkert hem

Det finns speciella byggregler och branschregler för hur kök och badrum ska byggas för att minimera risken för att vattenskador uppstår. Med ett vattensäkert kök kan du slappna av på semestern och känna dig trygg i ditt hem. Det finns nya produkter som är designade för att snabbt samla upp, leda bort och stänga av vattnet om en vattenläcka skulle uppstå. Det finns också speciella vattenlarm med sensorer som reagerar vid vatten och fukt som man kan installera. Så fort vattenlarmet aktiveras så kontaktas du via ett sms och kan snabbt vidta nödvändiga åtgärder.

Hur vattensäkrar jag mitt kök?

Det finns mycket du kan göra för att vattensäkra ditt kök. Du kan installera ett vattenlarm som varnar med ljudsignal om ett läckage uppstår. Ett vattenlarm kan placeras i diskbänkskåpet, under diskmaskinen eller i tvättstugan. En vattenfelsbrytare kopplas till kulventilerna. Den är utrustad med ett GSM-kort och skickar sms till din telefon om en läcka skulle inträffa. Man rekommenderar också att du använder flexibla slangar för diskbänkskåpet och andra vattenanslutna vitvaror för att minska risken för läckor. Det är också viktigt med tätningsband som är elastiska, annars håller de inte tätt kring rören. Golvskydd är en annan effektiv produkt som också är billig. Det är kanter som installeras under vattenkopplade maskiner som till exempel diskmaskinen. Om ett läckage inträffar så samlar plastmattan upp vattnet och leder ut det på golvet och du upptäcker läckaget meddetsamma.

Vattenlarm – hur fungerar det i praktiken?

Ett vattenlarm eller läckagevarnare fungerar på ungefär samma sätt som en brandvarnare men reagerar på vatten istället för rök. Larmet aktiveras snabbt även vid små läckage. Mer än 30 procent av alla vattenskador sker i våra kök, ofta under diskbänken där det sitter mycket rör och avlopp därför kan det vara klokt att ha ett vattenlarm i köket och ett i badrummet. Ett vattenlarm kan både drivas med batteri eller kopplas upp på elnätet.

Hur monteras ett vattenlarm?

Om du ska montera vattenlarmet i diskbänksskåpet så ska givarna placeras under diskmaskinen, intill avloppsrör och vattenrör. Om det skulle börja läcka så suger givarna upp vattnet och larmet ger ifrån sig en signal. Detektorerna ska aldrig monteras i närheten av kallvattenrören eftersom den kondens som bildas kan utlösa larmet i onödan. Du kan också isolera kallvattenrören för att slippa detta problem. Har du valt ett avancerat vattenlarm med sim-kort så måste du kontrollera att det finns ett sim-kort som verkligen fungerar.

Ett vattensäkert hem