Även före pandemin var det svårt för vårdgivare att hitta kompetent och bra vårdpersonal att anställa. Bristen på sådan personal har dock inte blivit bättre på senare år utan snarare förvärrats. Därför har många organisationer inom vården idag en stor utmaning när det kommer till att rekrytera och bemanna. En lösning på detta problem kan vara att använda sig av bemanningsföretag för sjuksköterska. Fortsätt att läsa för att få mer information om fördelarna med att göra detta!

Därför råder det en brist på personal inom vården

Det finns flera anledningar till att bristen på kompetent vårdpersonal är så pass stor som den är idag:

  • En åldrande befolkning har lett till en ökad efterfrågan på vårdtjänster.
  • En stor andel av all vårdpersonal närmar sig pensionsåldern.
  • Utbildningen av nya yrkespersoner utgör en begränsande flaskhals.

Därför har organisationer inom vården i Sverige tvingats ta till mer eller mindre drastiska lösningar på detta problem. En av de mer logiska lösningarna är att ta hjälp av de bemanningsföretag för sjuksköterskor och annan vårdpersonal som snabbt och enkelt kan hjälpa till att bemanna upp vården. Andra lösningar som vårdgivare har använt sig av har bland annat innefattat att anställa pensionerad vårdpersonal.

Bemanningsföretag för sjuksköterska fyller en viktig funktion

Statistiken från SCB talar sitt tydliga språk: det råder en stor brist på utbildad personal inom vård och omsorg. Prognosen är dessutom att denna brist inte bara väntas bestå under flera år framöver utan även befaras kunna tillta under det kommande decenniet. Till exempel förväntar man sig att det kommer uppstå en stor brist på bland annat undersköterskor, läkare och specialistsjuksköterskor.

Den bistra sanningen är alltså att vi i dagsläget och under den närmaste framtiden har en otillräcklig tillgång på utbildad personal inom vården och omsorgen. Därför är det lätt att se att våra svenska bemanningsföretag för sjuksköterskor fyller en viktig funktion. Utan dessa aktörer skulle det helt enkelt vara stört omöjligt att läsa den vårdkris som vi för närvarande upplever och även tros fortsatt stå inför.

Så om ni behöver bemanna upp er vårdorganisation är det alltså till bemanningsföretagen som ni bör höra av er!

Bemanningsföretag för sjuksköterska löser vårdkrisen